Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Başka soru yok herhâlde?

BAŞKAN - Yok, yok.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Bakanım, bir hikâye anlatırsanız dokuz dakikayı doldururuz efendim. Yani, zaten hikâye anlatıyor arkadaşlar, bir hikâye de sizden, dokuz dakika tamam, soru-cevap işlemi biter.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - En iyi bildiğiniz hikâyeyi anlatın öğrensin Sayın Bilgiç, Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Evet, konu tabii birden değişti, ben oturduğum için ekonomiye geldi ama...

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, özür dilerim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Estağfurullah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Siz Cumhuriyet Hükûmetinin bir Bakanısınız. Acaba AKP Grubu milletvekilleri size talimat verir gibi konuşursa ona söyleyecek bir şeyiniz olacak mıdır?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Gök...

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - "Hikâye anlatın." diyor size.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Size hikâye anlatmanızı tavsiye ediyor Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Artık gecenin bu saatinde sohbet ediyoruz, öyle diyelim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ama bir Bakan olarak bir cevap vermeniz gerekir, bir saygınlığa davetiniz gerekir Sayın Bakan. Öyle düşünüyorum.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Doğru, doğru. Yok, ben soru çerçevesinde...

LEVENT GÖK (Ankara) - Beni yanıltmayın ama bunu da yapın lütfen, buna gereksinim var.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yok, soru çerçevesinde kısa bir cevap vereceğim.

Bugün, biliyorsunuz, 2014 yılına ait büyüme rakamları açıklandı ve büyüme yüzde 2,9 olarak beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Beklentilerin üzerinde mi?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bunun kompozisyonuna baktığımız zaman, aslında sıhhatli bir kompozisyon görüyoruz, ekonomimizdeki dengelenme sürecinin devam ettiğini görüyoruz.

İhracatın bu büyümeye katkısı yüzde 1,8'ken iç tüketimin büyümeye katkısı 1 puan. Yani, bizim de tam arzu ettiğimiz, ihracat odaklı, ihracattan kaynaklanan bir büyümeyi 2014 yılında gerçekleştirmiş olduk.

2014 yılı uluslararası konjonktürün kolay olmadığı bir yıldı, yine jeopolitik şartların da kolay olmadığı bir yıldı. Ve üstelik Türkiye iki ayrı seçimden geçti, yine, iç siyasi tartışmaların yoğun olduğu bir dönemden geçti.

Şöyle bir Latin Amerika'ya bakıyoruz: Brezilya dâhil, Meksika dâhil bütün Güney Amerika ülkelerinin, hatta Meksika'yı da kattığımız için tüm Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl toplam ortalama büyüme oranı yüzde 1,3.

Yine, Avrupa'ya bakıyoruz: Avrupa Birliğinin toplam büyüme oranı yüzde 1,3; avro bölgesi, Almanya'nın, Fransa'nın da içinde olduğu 19 ülkenin ortalama büyüme oranı yüzde 0,8.

Ve Türkiye, bütün bu şartlara rağmen, piyasa beklentilerinin bir miktar da üstünde olsa, büyümeyi gerçekleştirmiş durumda. Bu büyüme aynı zamanda özel sektör odaklı bir büyüme, özel sektörün öncülüğünü yaptığı bir büyüme; dolayısıyla, fabrikaların kapanması ya da sayısının azalması söz konusu değil. Tam tersine, 2014 yılı, daha önceki on bir yıla iktidarımız dönemindeki on bir yıl gibi, Türkiye'deki şirket sayısının arttığı, iş yeri sayısının arttığı bir yıl oldu. 2015 yılının da biz böyle olacağını bekliyoruz.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Hangi ülkede Sayın Bakan? Türkiye'de mi bu rakamlar?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bunlar, biliyorsunuz, kamu kuruluşlarımızın, devletin ilgili birimlerinin açıkladığı resmî sayılar. Açılan şirket sayısına bakın, kapanan...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Türkiye için konuşuyoruz değil mi, "İş yeri sayısı arttı." diye Türkiye için konuşuyoruz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Tabii, tabii.

Açılan şirket sayısına bakın, kapanan şirket sayısına bakın. Her yıl muntazam olarak açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının en az 5 mislidir, bazı yıllar 7-8 mislidir.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Morali bozuldu Sayın Bakanım, onları memnun edecek bir rakam söyleyemiyorsunuz yani.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, bu olmasa zaten büyüme olmaz. Mevcutlar kapansa, büyüme değil, daralmanın yaşandığı bir ekonomiden bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla, şöyle bir önümüzdeki döneme, 2015 yılına bakacak olursak: Biz, 2015 yılının her açıdan, tüm ekonomik verileriyle 2014'e göre daha da iyi bir yıl olacağını bekliyoruz. Bunu sadece biz beklemiyoruz, bunu bütün finansal piyasalar bekliyor ve iş dünyası bekliyor. 2015'te büyüme 2014'e göre daha yüksek olacak; 2015'te enflasyon 2014'e göre daha düşük olacak; 2015'te cari açık 2014'e göre daha düşük olacak; 2015 yılında kamu borç stoku 2014'e göre daha düşük olacak. Dolayısıyla, hem büyümenin fazla olduğu hem enflasyonun ve cari açığın daha düşük olduğu bir yıl olacak 2015.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - 2014'ü 2013'le mukayese edin, 2015 daha gelecek. Tahminde bulunuyorsunuz Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bu, dediğim gibi, sadece bizim beklentimiz değil, uluslararası kuruluşların ve pek çok piyasa analistlerinin yaptığı analizlerde ortaya çıkan rakam.

Büyüme için istikrar önemli, güven önemli, istikrar ve güven ortamında uygulanan doğru ekonomi politikaları önemli. On iki yıldır Türkiye'de, çok şükür, bunu sağladık ve bugün açıklanan büyüme rakamları da yine Türkiye'nin 21 çeyrektir yani 5 yıl 3 aydır kesintisiz olarak büyüdüğünü gösteriyor. Zor bir konjonktürde bu rakamlar makul rakamlardır. Tabii, gönül ister ki daha yüksek oranlara ulaşalım fakat önemli olan, bizim önümüzdeki dönemde yapısal reformlarımızı tamamlamamızdır yani Hükûmetimizin açıkladığı 25 öncelikli dönüşüm programının eylem planlarını gerçekleştirmektir, uygulamaktır. Zaten biz önceliklerimizi açıklarken yapısal reformlar yoluyla potansiyel büyümeyi artırmayı önümüze hedef olarak koymuştuk ve bunu da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.

Büyümenin sayısal miktarından, rakamsal boyutundan öte kalitesi de çok çok önemlidir, büyümenin sürdürebilirliği çok çok önemlidir. Türkiye'nin 2014 yılındaki büyümesi, kalitesi yüksek bir büyümedir, sürdürülebilir bir büyümedir. Enflasyon üretilerek büyüme sağlanmamıştır, kamu harcamalarını artırarak büyüme sağlanmamıştır, kamu borcunu artırarak büyüme sağlanmamıştır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Gayrisafi millî hasıla arttı, işsizlik düştü, çok kaliteli bir büyüme gerçekleştirdiniz(!)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Haydar, bir müsaade et, bir dinle ya!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, ne dinleyeceğim, bu dinlenir mi ya!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Bir dinle, bir sus.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Dalga geçiyor aklınızla sizin ya!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Büyüme, verimlilik artışıyla sağlanmıştır; büyüme, yatırımlarla sağlanmıştır; büyüme, daha çok, özel sektörün yatırım yapmasıyla sağlanmıştır. Güven ve istikrar ortamında sağlanan büyüme de daha sıhhatli bir büyümedir, daha sürdürebilir bir büyümedir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.