Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, üniversitelerin iki yıllık yüksekokul mezunları, yerel yönetim mezunları genelde belediyelere girememekteler, özel idarelerde çalışamamaktalar, kadro darlığı sebebiyle bu mezunlar açıkta kalmaktalar. Bu gençlerin istihdamı için hangi bakanlıklara kadro açılabilir? Bunlara istihdam nasıl sağlanabilir?

Teşekkür ederim.