Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Anadolu'yu Ege'ye bağlayan Kütahya-Balıkesir yolu yılan hikâyesine dönmüş, yıllardır tamamlanamamıştır. Bu hangi safhadadır, ne zaman açılacaktır?

Yine, Ankara-İzmir devlet demir yolları uzun zamandır ulaşıma kapalıdır, mavi tren seferleri kapatılmıştır, "Yol tamiri yapılıyor." denmektedir ama bu yol da yıllardır bitmemektir. Bu yolun akıbetini nedir?

Teşekkür ederim.