Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bildiğiniz gibi, Balyoz davasında beraat kararı çıktı. Uzun süre sahte delillerle yapılan yargılama ve bu soruşturma araç kılınarak millî ordu unsurları tasfiye edilmiştir. Henüz karar verilmeden, Yüksek Askerî Şûra kararıyla birçok subay emekli edilmişti. Bu mağdur edilen subaylarla ilgili Hükûmet iadeiitibara ilişkin bir düzenleme düşünüyor mu? Ayrıca, bu davaların savcısı olmakla övünen siyasi iktidar da yine bu olaydan dolayı kamuoyundan açıkça özür dileyecek mi?

Bir başka konu: İstanbul adliyesinde rehin alınan savcı arkadaşımızla ilgili olarak buradan geçmiş olsun diyorum, tüm adliye camiasına, meslektaşlarıma. Burada da Hükûmet -güvenlik açığı var anlaşılan- bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor mu?

İki: Bir yasa dışı örgüte mensup oldukları söylenilen ancak kim oldukları anlaşılamayan bu kişilerin mutlaka sağ olarak ele geçirilip olayın açığa çıkması gerektiğini düşünüyorum.

Saygılar sunuyorum.