Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle ilgili olarak özelleştirme sözleşmelerinde enerji nakil hatlarının iyileştirilmesi yok muydu? Elektrik dağıtım şirketlerinin maalesef zarar ettiği gerekçesiyle birtakım muafiyetler getirildi. Kendilerine hazine arazilerinin devri vesaire de sağlanmış oldu. Bu sözleşmelerin gereği niye yerine getirilmedi? Birkaç kez özelleştirme yapılan şirketler daha pahalıya satış mı gerçekleştirdi, zararın nedeni bu mudur?

Bugünkü elektrik kesintisiyle elektrik dağıtım şirketlerinin nakil hatlarını yenilememesinin bir ilgisi mi var, yoksa Hükûmetin, Başbakanın açıkladığı gibi, bir terör saldırısı söz konusu dendi, buna zemin mi hazırlandı? Bugünkü, savcının rehin alınma olayıyla bir ilgisi var mıdır?

Bugün, maalesef, adliyede de jeneratör de mi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)