Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, Türkiye'de bugün hayat durdu, sanayi durdu, ülkede müthiş bir zarar oluştu, araçlar, toplu taşıma araçları çalışamaz hâle geldi. Bir önemli tehlikeyi bugün gördük. Bu elektrik bir tek merkezde mi ki düğmeyi kapattığı zaman bütün Türkiye'de elektrik kesiliyor veyahut da bir tek merkeze mi bağlı? Bu çok tehlikeli bir şey. Neden ayrı ayrı merkezler... Bir tarafta sigorta atıyorsa öbür taraftakinin devam etmesi lazım. Bütün şehirlerde, Türkiye'de elektrik kesildi. Taarruza mı uğradık, saldırıya mı uğradık, hücuma mı uğradık, ne oldu? Gerçekten siz merak etmediniz mi? Bizi bütün gün arıyorlar: "Ne oldu? Buzhanemizde balık şöyle oldu, tavuk şöyle oldu. Buzhanemiz çalışmıyor. Jeneratörümüz arıza yaptı." Onlar da hazırlıklı değillerdi çünkü önceden haber verilir böyle kesintilerde. Habersiz, aniden... Önemli bir konu var diye endişe ediyorum. Gerçekten diğer vekillerin de sorularını çok ciddiye almanızı istiyorum.