Konu:Ülkenin Enerjide Dışa Bağımlı Olmaktan Kurtarılması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Ülkenin enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtarılması gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, Türkiye'de gördüğünüz gibi bu enerji kesintileri ülkenin değişik yerlerinde sürekli olmaktadır. Enerjide dışa bağlı olmaktan ülkenin kurtarılması lazım. Yenilenebilir enerji, hidroelektrik santralleri dâhil, tüm enerjimizin yüzde 29'unu teşkil ediyor. Geniş alanların, rüzgârın, güneşin olduğu ülkemizde enerji politikalarının değiştirilerek yerli enerjiye, millî enerjiye, yenilenebilir enerjiye dönüştürülebilmesi noktasında Hükûmetin dikkatini çekiyor, bu konudaki bürokratik engellerin kaldırılmasını, herkesin evinin üstüne, iş yerine, tarlasına güneş enerjisini, rüzgâr enerjisini kurabilmesi adına desteklenmesini ve bu darboğazdan ülkenin çıkartılmasını istiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)