Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:30
Tarih:15/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, ben de kayıtlara geçmesi için söylüyorum: Sayın Grup Başkan Vekili herhâlde konuşmayı dinlemedi.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siz dinlememişsiniz herhâlde o cümleyi, tutanakları getirtin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Birisi kulağına bir şey söyledi, çıktı, yorumda bulunuyor. Dinleseydi böyle olmadığını anlayacaktı ya da dinlediğini anlamadı.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siz dinlediğinizi anlamamışsınız herhâlde, tutanakları bir getirtin bakın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Sedef Küçük "Soytarıların ömrü kralların ömrü kadardır." dedi.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hangi bağlamda dedi bunu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Siz bu cümleden Türkiye'de bir kral olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hayır, bunu hangi bağlamda söyledi?

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Söyleyen sizsiniz ya. Ne söylediğinizi ya duymuyorsunuz...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Eğer Türkiye'de bir kral var ise elbette o kral ile soytarının ömrü eş değerdir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Anlamı bağlamdan koparmayınız efendim, anlam bağlamla bir anlam ifade eder.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sanatın ideolojisi olmaz. Sanat sanattır. Maalesef sizin Hükûmetinizin döneminde sanata siyaset bulaşmıştır, Sayın Sedef Küçük bunu ifade etmiştir. Lütfen...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siyaseti kötü bir şey gibi göstermek sizin gibi bir siyasetçiye hiç yakışmıyor.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir saniye...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siyaseti kötü bir şeymiş gibi gösteriyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sayın Başkan, böyle bir şey olmaz ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın konuşmacı...

BAŞKAN - Nasıl olması gerekiyor?

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Ne demek yani, "Sanata siyaset bulaşmış." demek ne demek yani?

BAŞKAN - Hayır, nasıl olması gerektiğini de söyleyin.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siyaset kötü bir şey mi?

BAŞKAN - Şimdi, burada bütçe görüşüyoruz, yani sizin yaptığınız hiç olmaz doğrusunu söyleyeyim.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - "Bulaşmış" ifadesi siyasetin bulaşık bir şey olduğunu anlatmaktır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, cümlemi biraz daha açayım o zaman, bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Siyaset, sorunları çözme sanatıdır. Elbette, siyaset güzel bir şeydir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bulaşık bir şey değildir efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Siyaset millete hizmet etmenin aracıdır. "Sanata siyaset bulaşmış." derken sanatın repertuvarına, sanatçının ne oynayacağına, hangi oyunda, hangi repliğini kullanacağına siyaset kurumu karar vermez; demek isteğim budur.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Vermez tabii, öyle bir şey yok zaten.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ama siz, hangi oyunda hangi repliği kullanacağına, sanatçının neyi söyleyeceğine müdahale eden bir anlayışa sahipsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)