Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temel problem şurada: Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının yetkileri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen Cumhurbaşkanının yetkileri arasında hiçbir fark yoktur. Yani, Parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı halkın seçtiği Cumhurbaşkanıyla eşit yetkilere sahiptir. Anayasa böyle olduğu hâlde "Ben halk tarafından seçildiğim için benim yetkilerim daha fazla." diyen bir Cumhurbaşkanı var, problem buradadır. O Cumhurbaşkanının istediği hükûmet politikasının yürütülmesine yönelik bir yasayı kabul ettiniz bugün siz ve bugün siz sarayın isteğiyle demokrasiye bir darbe indirdiniz. Konu bu kadar basittir.

OKTAY VURAL (İzmir) - Saray yaptırdı, saray.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, bu kadar basit cümlelerle özetlenebilecek kadar açıktır.

Teşekkür ederim.