Konu:Cumhurbaşkanına, görevi olmayan bir konuda ödenek verilemeyeceğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Cumhurbaşkanına, görevi olmayan bir konuda ödenek verilemeyeceğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, varsayalım ki burada bir önerge verildi. Bu önergede "Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet değildir." hükmü var. Anayasa'ya aykırılığını ileri sürdük. Siz bunu işleme koyacak mısınız Sayın Başkan?

BAŞKAN - Hayır efendim. O buna örnek teşkil etmez efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, nasıl örnek değil? Anayasa'ya aykırılığın cinsleri mi var yani? Hafif aykırı, tam aykırı, ilk 3 maddeye aykırı, diğerlerine aykırı; böyle bir şey olur mu Sayın Başkan? Cumhurbaşkanının görevi olmayan bir konuda Cumhurbaşkanına ödenek verilemez. Bu, bütçe hakkına da aykırıdır. Parlamento bütçelerle yürütme organına verdiği ödenekleri denetleme hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanına görevi olmayan bir konuda ödenek veriyorsunuz, Parlamento bunu kesin hesap kanunuyla denetleme imkânına sahip değil. Bütçe ilkelerine, Anayasa'nın bütçeyle ilgili hükümlerine de aykırı Sayın Başkan.