Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasa'nın 105'inci maddesine aykırı. Cumhurbaşkanının böyle bir görevi yok. Görevi olmayan bir konuda Cumhurbaşkanına örtülü ödenek veremezsiniz, bu bir.

BAŞKAN - 104'üncü madde.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İki: Bütçe Kanunu'nun 163'üncü maddesine göre, bu, bütçede değişiklik yapılmasını öngören bir düzenlemedir. Anayasa'ya aykırılığını konuştuk ama ayrıca Anayasa'nın bütçeyle ilgili düzenlemesine de aykırıdır. Bu düzenlemeyi yapmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şu ana kadar o bütçede olmayan bir ödenek kaleminin ihdası öngörülmektedir. Bu ödeneğin miktar olarak burada yazılması önemli değil, şart da değil. Bu düzenleme yasalaştıktan sonra Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden bu kaleme aktarma yapılır ve Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği kullanmaya başlar. Bütçede değişiklik yapılabilmesi, Anayasa'nın 163'üncü maddesine göre, Bütçe Kanunu'nun yasalaşma sürecine paralel olarak takip edilmesi gereken bir süreci gerektirir. Bu, aynı zamanda, Anayasa'nın 163'üncü maddesine de aykırıdır. Bu nedenle işleme koyamazsınız Sayın Başkan. Bunu tek yanlı bir iradeyle, usul tartışmasıyla işleme koymanızı tavsiye etmiyorum. Bu kürsü bizimdir, bu kürsüyü Anayasa dışı tutuma karşı korumak bizim hakkımızdır Sayın Başkan.