Konu:684 ve 684'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın özgürlüklere, demokrasiye ve hukuk devletine aykırı olduğuna ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


684 ve 684'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın özgürlüklere, demokrasiye ve hukuk devletine aykırı olduğuna ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, polis devleti yasa tasarısının biraz sonra oylaması yapılacak. İktidar partisi adına biraz önce burada konuşma yapan son konuşmacı, bunu, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir onuru olarak değerlendirdi. Benzer bir değerlendirmeyi, 2 Temmuz 2012 tarihinde yine sabaha kadar süren üçüncü yargı paketi görüşmelerinin sonunda yine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan bir arkadaş yapmıştı ve o kabul edilen üçüncü yargı paketini bir zafer olarak değerlendirmişti. Evet, ortada sizin açınızdan bir zafer vardır. Bu zafer Pirus zaferidir, kazananı olmayan, yıktıklarınızın altında bir gün sizin de kalacağınız bir zafer. Bunun kazananı yoktur, bunun kaybedeni vardır.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Kazananı millet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İnsanımız, halkımız özgürlüklerini bununla kaybedecektir, demokrasi kaybedecektir ama hiç kimse endişe etmesin. Biraz sonra kabul edeceğiniz bu yasa, 7 Hazirana kalmadan, önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülecektir.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hep aynı şeyi söylüyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ve Anayasa'ya, hukuka vurmuş olduğunuz bu darbe, inanıyorum ki Anayasa Mahkemesinden dönecektir.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Farklı bir şey yapmıyorsunuz, hep aynısınız zaten.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Milletimiz rahat olsun, özgürlüklere kastedenler hiçbir zaman başarılı olamamışlardır, yine olamayacaklardır. Bu yasa hukuktan dönecektir, 7 Haziranda milletten dönecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)