Konu:Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, son aylarda üniversitelerde terör örgütleri yapılanmakta, emniyet ve idare sessiz kalmaktadır. Üniversitelerde dışarıdan öğrenci olmayan unsurlar girmekte ve terör örgütü mensuplarıyla birlikte eylem yapmaktadırlar. Durum, bu örgütlere dâhil olmayan öğrenciler tarafından emniyet ve valiliğe iletildiği hâlde bir tedbir neden alınmamaktadır. Bu, Bakanlığınızın ve Hükûmetin bilerek çizdiği bir strateji midir? Bu kargaşayı ve terör örgütünün yapılanmasını neden önlemiyorsunuz, neden engellemiyorsunuz?

Teşekkür ederim.