Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 ve 684'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 ve 684'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Hasip Kaplan konuşmasının başlangıcında Cumhuriyet Halk Partisini de dâhil ederek üç partiye bir yol gösterdi, dedi ki: "Bakın, size örnek olsun, önergeler böyle verilir." diye kendi önergelerinin bir tutanakla Meclis Başkanlığına verildiğini ifade etti. Sayın Kaplan konuşmasının diğer bölümlerinde de gayet açık bir şekilde ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasa tasarıyla ilgili olarak, 132 maddeyle ilgili önergesini, toplam 132 adet önergeyi yasa tasarısının görüşmelerinden önce Başkanlık Divanına teslim etmiştir ve bizim 132 önergemizin Komisyona çekilen maddeleriyle ilgili olanları da Komisyona intikal ettirilmiş ve orada arkadaşlarımız, daha doğrusu birer kişi bu önergeler üzerinde görüş ifade etmişlerdir. Bizim önergelerimizin verilmesinde herhangi bir eksiklik yoktur Sayın Başkan.

Teşekkür ederim.