Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu çok açık bir şekilde ortaya çıktı: Bir kısım önergeler, Hükümetin tasarının 68 ila 130'uncu maddelerini Komisyona geri çekme iradesini Genel Kurulun bilgisine sunmasından sonra verilmiştir ve Komisyon Başkanı yapmış olduğu açıklamada bu eksikliği telafi etmek amacıyla "Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerini biz esas alarak Komisyonda çıkardık." şeklinde bir beyanda bulunmuştur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Geliş sırasına göre.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Daha sonra benim itirazım üzerine bunu düzeltti, diğer önerge sahiplerinin de isimlerini okumak suretiyle "Hepsini işleme koydum." dedi. Ama bu, şunu ortadan kaldırmıyor: Maddelerin Komisyona geri çekilmesi yönündeki irade ortaya çıktıktan sonra verilen önerge gerçeği vardır. Bu önergelerin Komisyonda görüşülmesi mümkün değildir. Mademki Komisyon Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerini esas alarak "Ben Komisyondaki işlemi başlattım." diyor, o hâlde Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisinin bazı maddelerin değiştirilmesi yönündeki önergelerini esas alarak da işlemi başlatmak zorundaydınız Sayın Başkan.

Dolayısıyla, burada çok açık bir usulsüzlük vardır, İç Tüzük'e aykırılık vardır. Bu rapor görüşülemez Sayın Başkan.