Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, bir şey yavaş yavaş ortaya çıktı.

Sayın Hasip Kaplan başlangıçta bir cümle kurmuştu, ben onun Cumhuriyet Halk Partisine yönelik kısmını bir dil sürçmesi olarak anlamıştım, öyle olmasını arzu ederim, ama ortaya şu çıktı: Demek ki Hükûmetin 68 ila 130'uncu maddeleri Komisyona geri çekme yönündeki iradesi Genel Kurulda ortaya çıktıktan sonra birtakım önergeler verilmiş, bu açık. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun da bu şekilde önerge verdiği ortaya çıkıyor. Ancak, bizim, Cumhuriyet Halk Partisinin 132 maddeyle ilgili 132 önergesi de bu teklife ilişkin görüşmeler başlamadan önce Divana verilmiştir. Bunun geliş saatine, geliş tarihine bakın, bunu göreceksiniz. Böyle olduğu hâlde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergelerini esas alarak Komisyonda çıkarma yönünde bir işlem tesis edilmesi, çok açık bir şekilde İç Tüzük'e aykırıdır. Burada işlem görecek olan önerge, Genel Kurulda verilmiş olan, geri çekme iradesinin ortaya çıkmasından önce Divana teslim edilmiş olan önergelerdir.

Ben ara verilip bu önergelerin ayıklanmasının tespit edilmesini ve ona göre yola devam etmemizi öneriyorum.