Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, Sayın Komisyon Başkanı yanıltıcı bilgi veriyor sanki Cumhuriyet Halk Partisi bütün maddelerle ilgili çıkarma önergesi vermiş gibi.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) - Hayır...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Raporunuzda var, yazmışsınız. Cumhuriyet Halk Partisinin 104, 107 ve 128'inci maddelerle ilgili değişiklik önergesi var.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - "Birkaç maddede" dedi ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu değişiklik önergelerini siz görüştünüz mü?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bu raporda yazmıyor hiçbiri.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, değişiklik önergesi var yani şöyle bir yoruma katılmıyorum: Efendim, zaten çıkarılma önergesi vermiştiniz, biz de çıkardık, konuşsanız ne olacaktı? Böyle bir şey olabilir mi?

Sayın Başkan, bu olmadı. Bu tam polis devleti yasa tasarısına uygun bir yaklaşım oldu.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Kifayeti müzakere vermiş yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Ahmet Aydın bir şey söyledi: "Bu ek rapor diğer raporun mütemmim cüzüdür yani ayrılmaz parçasıdır, esas olan diğer rapordur." O zaman, şunu önereceğim: Esas olan diğer rapor ise bu maddelerin Komisyon tarafından çıkarılmasından sonra ortada yeni bir metin vardır, bu maddelerin çıkarılmış olduğu yeni bir metin vardır. Bu durumda, 82'nci maddenin (3)'üncü fıkrasına göre, bu yeni metinle ilgili olarak ancak Komisyon salt çoğunluğuyla bir oylama isteyip ve bu oylamada bu talep kabul edilirse önergeler reddedilmiş sayılacaktır; aksi takdirde, önerge sahiplerinin konuşma hakları vardır.