Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, kamuoyunda "iç güvenlik yasa teklifi" olarak adlandırılan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak "polis devleti kurmaya yönelik bir yasa teklifi" olarak isimlendirdiğimiz bu teklifin 1 ila 67'nci maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşüldükten sonra Hükûmetin vermiş olduğu bir önergeyle 68 ila 130'uncu maddeleri Komisyonda bir kez daha görüşülmek üzere Komisyona geri çekilmiştir. Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda 684 sıra sayılı Rapor'a ek olarak düzenlenen bu sıra sayısıyla Komisyon görüşmeleri ve Komisyonun varmış olduğu sonuç Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Ancak yürütülen süreç "684'e 1'inci Ek" olarak isimlendirilen bu sıra sayısının bugün burada görüşülmesine izin vermemektedir. Bunun burada görüşülecek olması, bunda ısrar edilecek olması Anayasa ve İç Tüzük'e aykırıdır.

Aykırılıklar şunlardır: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin her madde üzerinde maddenin metinden çıkarılmasına yönelik olarak Genel Kurulda verdiği iddia edilen önergeler -bu ifade sıra sayısında yer almaktadır- Genel Kurulun bilgisine sunulmamıştır. Böyle önergelerin verilip verilmediğini biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bilmiyoruz. Biz yasa teklifinin başlangıcından itibaren bütün maddelerle ilgili önergelerimizi Divana verdik ama Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun 68'inci maddeden sonraki maddelerin, 130'uncu maddeye kadar olan maddelerin teklif metninden çıkarılmasına yönelik önergelerini bilmiyoruz, bunu ben rapordan öğreniyorum. Bu önergelerin varlığını bu maddeler Komisyona geri çekildikten sonra oradaki görüşmeler sırasında öğrendik. Dolayısıyla, Genel Kurulun bilgisine sunulmamış olan bu önergeler sanki Genel Kurulda verilmiş gibi sayılarak Komisyonun düzenlediği rapor, orada yapılan işlemler Anayasa'ya ve İç Tüzük'e aykırıdır. Bunu kabul etmiyoruz Sayın Başkan. Birinci söyleyeceğim konu budur.

İkinci söyleyeceğim konu şu: Komisyon Başkanı İç Tüzük'ü çiğnemiştir. Bu maddeler Komisyona geri çekildi. Komisyondaki görüşmeleri sınırlandırmıştır. O önergelerde imzası olan bütün milletvekilleri orada görüş ifade etme hakkına sahiptir, sadece bir kişiye konuşma hakkı verme yönünde bir eğilime girmiştir. Bunun dışında, Komisyon üyelerinin orada önerge vermesine izin vermemiştir. 82'nci madde buna izin veriyor. 82'nci maddenin buna izin vermediği kanaatinde değilim. 82'nci madde şunu der: "Önerge sahipleri komisyon toplantılarına katıldıkları takdirde beş dakikayı geçmemek üzere konuşabilirler." Bütün önerge sahipleri konuşabilir. Komisyon Başkanının bu konuda konuşmaları sınırlandırma yetkisi bulunmamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında da: "Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmiş ve madde değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa, komisyon önergeleri görüştükten sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir." Bakın, "eski metni kabul edebilir" bu kısmında sorun yok. "Veya yeni metin kabul edebilir." Yeni metni nasıl kabul edecektir? Diyelim ki bu maddelerin çıkarılması dışında yeni bir metin benimsiyor Komisyon, herhâlde Komisyonun oyuna sunulacak olan bir metin olacaktır, bir önerge olacaktır. Yani Komisyon üyeleri Komisyonun yeni bir metin hazırlayabilmesi için önerge verme hakkına sahiptir. 82'nci madde bu şekilde yorumlanmalıdır. Aksi takdirde milletvekilinin önerge verme, yasa yapma yönündeki öneri yapma hakkı elinden alınmış olur. Komisyon Başkanı tek taraflı bir iradeyle İç Tüzük'ü çiğnemiştir. Bu nedenle bu raporun görüşülmesi mümkün değildir Sayın Başkan.

Teşekkür ederim.