Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce kürsüde teklifin olumlu bulduğum düzenlemelerini sayarken bir tanesini zaman yetersizliği nedeniyle ifade etme imkânı bulamadım. O da biraz önce kabul ettiğimiz Zonguldak'taki tapu tahsis belgesi sorunlarını ve havzayifahmiyedeki mülkiyet sorunlarını çözmeyi amaçlayan düzenlemeydi. Teklifin bu düzenlemesini de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi olması nedeniyle olumlu bulmuş olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim