Konu:Oturum Başkanı Tbmm Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 705 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'ne 28'inci Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Yeni Madde İhdasına İlişkin Önergenin İşleme Alınması Yönündeki Tutumunun İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne 28'inci maddesinden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına ilişkin önergenin işleme alınması yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Başkanın tutumunun üzerinde söz aldım.

Şimdi, bu önerge öncesinde ilk başlangıçtaki duruma geri gidelim. Sayın Başkan bu önergeyi daha önce okudu. Daha doğrusu "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören bir önerge vardır ancak 3065 sayılı Kanun'la ilgili olarak teklifte yer alan 3'üncü maddeden sonra görüşülmesi gereken bu önerge o zaman verilmediği için ben bunu işleme koymuyorum." dedi Sayın Başkan.

Sonra, Zonguldak'la ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu önergeyi Genel Kurulun bilgisine sundu önergeyi özetleyerek "Bu da yeni bir madde ihdasıdır diğeri gibi, bu da teklif metninde olmadığı için bunu da işleme koymuyorum." dedi. Sonra, yine benzer mahiyette bir önerge daha okudu ve "Onu da işleme koymuyorum." dedi. Üçü de bu teklifle ilgili değildi. Sonra, ara verildi. Arada görüşmeler yapıldı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Zonguldak'la ilgili mülkiyet sorununu çözecek düzenlemenin buraya getirilmesi ve çözülmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü, kanaatimizi kendileriyle paylaştık. Sonuçta denildi ki: "Zonguldak'la ilgili önerge buraya girsin. Bu çerçevede, Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki değişikliği öngören bu önerge de buraya girsin." Genel Kurul açıldı. Bu çerçevede, önergeleri görüşüyoruz.

Sayın Başkanın ilk tutumunun ben lehindeyim, "Yeni madde ihdası olduğu için, zamanında da verilmediği için, ben bunu işleme koymuyorum." dedi. Lehinde olduğumuz tutum budur. Sonrasındaki gelişmeyi size aktardım, bu önerge bu çerçevede geldi, dolayısıyla ben burada Genel Kurulun oyuna sunulacak veya Başkanın başlangıçtaki ilk tutumunu değiştirecek bir durum görmüyorum. Eğer Halkların Demokratik Partisi "Ben bu önergeye hiçbir şekilde katılmıyorum." diyor ise o zaman ara verelim, yeniden bir daha bir görüşme yapalım. Yoksa, oylamaya sunulması gereken bir durum bence yoktur.

Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)