Konu:Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın hatip konuşmasında Zonguldak'taki havzayifahmiye uygulamasıyla ilgili bazı konuları dile getirdi. Zonguldak'ta havzayifahmiyedeki mülkiyet sorununu çözerek vatandaşlarımızın oturdukları evlerin, kullandıkları binaların tapularına sahip olması, yine 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca zamanında başvurusu yapılmış tapu tahsis belgesine bağlanmış ya da bağlanmamış olmakla birlikte hak sahibi olan vatandaşlarımızın 2981 sayılı Kanun'dan kaynaklanan haklarını koruyarak onlara da tapularının verilmesini amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda iktidar partisinin, diğer siyasi partilerin de desteğiyle, Sayın Bakanın da desteğiyle kabul edilerek ilgili tasarıya girmiştir ancak o tasarının ve teklifin yasalaşması Parlamentonun yoğunluğunu dikkate aldığımızda belki mümkün olmayabilecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz: Oradaki maddenin oradan alınarak görüşmekte olduğumuz bu torba tekliflerin birisine eklenmesidir. Bu konudaki önerimi ve önerge taslağımı Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve Halkların Demokratik Partisi Grubuna ilettim. 4 siyasi parti bu konuda karar verir ise Zonguldaklılara müjdeyi bugün verebiliriz. Ben bu müjdeyi bugün verelim istiyorum ve Zonguldaklıları buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)