Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:83
Tarih:25/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Erken yaşta evlilik, çok çocuğu teşvik edecek sosyal yardımlar çocuklarımızın iyi eğitilmesine, iş güvencesinin sağlanmasına, üretim toplumu olmamıza katkı sağlayacak mıdır? Bu yardımların çocukların eğitiminde, sağlığında kullanılması için herhangi bir yönlendirme yapılabilecek midir?

Teşekkür ederim.