Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:83
Tarih:25/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, geçen yıl 25 Ekim 2014 tarihinde Hakkâri Yüksekova'da 3 askerimizin şehit edilmesine ilişkin bir hunhar saldırı oldu. Bu saldırıda Artvinli de bir şehidimiz var, Borçka'da defnettik. Bu saldırı olduktan sonra Sayın Başbakan, hemen ertesi gün, bir gün sonra yaptığı açıklamada bu alçakça saldırının faillerinin yakalandığına ilişkin kamuoyuyla bir bilgi paylaştı. Yazılı olarak soru sordum: Kimlerdi bu failler? Gelmeden evvel, iki gün evvel babasıyla da görüştüm. Aile merak ediyor bu alçakça saldırıyı gerçekleştiren failler kimlerdir? Buna ilişkin yayın yasağı devam ediyor mu? Enselerinden vurarak şehit ettiler bu çocuklarımızı. Kim yaptı bunları Sayın Bakan? Bunların isimlerini bizlerle paylaşırsanız, ben de buradan çıkınca aileyi arayarak, adaletin yerini bulduğunu kabul ederek, onları rahatlatırım.

Teşekkür ediyorum.