Konu:Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:83
Tarih:25/03/2015


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Tarım Bakanımızdan rakam beklerdim ama doğrusu bu rakamları vermedi, birkaç rakam verdi ama bunlar işin esasını özetleyen rakamlar değildi. Buraya çıkan iktidar partisi sözcüleri de maalesef, gerçekçi rakamlar vermediler.

Ölçü nedir arkadaşlar? Bütçeden tarımsal destekleme için ne kadar kaynak ayrılmaktadır? 2002'de neydi, şimdi nedir? Eğer bu rakam artmış ise Sayın Bakanı tebrik etmek lazım, artmamış ise, gerilemiş ise Sayın Bakanın övünmeye hakkı yok.

Bakın, faizi hariç tuttuğumuzda tarımsal destekleme harcamalarının faiz dışı harcamalara oranı o beğenilmeyen 2002 yılında yüzde 2,75'tir, 2014 sonunda bu rakam yüzde 2,41'dir, şimdi 2015 için de yüzde 2,42'dir. 2002'nin gerisine düşmüşsünüz Sayın Bakan. Burada övünülecek bir tablo ben görmüyorum.

Şu, Cumhuriyet Halk Partisinin Tarım Raporu'dur. Burada tarıma ilişkin bütün rakamlar var, hepsi var. Tarım ürünlerinde 2002'ye kıyasla bugün üretim miktarı artmış olan bir tane ürün bulunmamaktadır. Hepsi burada.

"Pamuk" kelimesini ettiniz ama pamuğa girmediniz çünkü girebileceğiniz bir alan değildi. Diliniz sürçtü "pamuk" dediniz, devamını getirmediniz, ben devamını getirmek istiyorum. 2002 yılında Türkiye'de 1 milyon ton pamuk üretiliyordu -yuvarladım rakamı- 998 bin ton. Şimdi, bu rakam 878 bin tona inmiş durumda. 2002'de pamuk ektiğimiz alan miktarı 7 milyon 210 bin dekar, şimdi ise 4 milyon 508 bin dekar. Bütün tarım ürünlerinde bu böyle. Böyle olduğu hâlde bir parlak tablo çizmeye, övünmeye sizin hakkınız olmadığını düşünüyorum Sayın Bakan.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)