Konu:İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında ifade ettiği konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği soru önergesine cevap alamadığına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:82
Tarih:24/03/2015


İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında ifade ettiği konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği soru önergesine cevap alamadığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Nur Serter'in biraz önce burada ifade ettiği konuyla ilgili olarak, o protokol konusuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığına bir soru önergesi verdiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi İnternet sayfasına bakmak suretiyle gördüm. Soru önergesinin tarihi 13 Şubat 2015, Meclis Başkanlığına intikal tarihi 16 Şubat 2015. Meclis Başkanlığında bu bir hafta, on gün en fazla bekler, ondan sonra ilgili bakanlığa gider. İlgili bakanlığa gittiği tarihten itibaren de bunun on beş gün içinde cevaplandırılması gerekir.

Şimdi martın sonuna geldik ve bu soru önergesi FATİH Projesi'yle ilgili diğer soru önergeleri gibi cevaplandırılmış değil. Tepki gösteren arkadaşlarımın tepkilerini anlıyorum ama herhâlde onların bir tepkiyi de Ulaştırma Bakanlığına göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konu Ulaştırma Bakanlığına sorulup da Ulaştırma Bakanlığı buna cevap vermiyorsa ne yaparsınız değerli arkadaşlar? Milletvekili olarak herhâlde bu iddiayı buraya getirirsiniz öyle değil mi? Şimdi, ben o tepkiyi gösteren arkadaşların ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerinin, merak ediyorum, Ulaştırma Bakanına, Bakanlığına yönelik bir tepkileri olacak mıdır?

Teşekkür ederim.