Konu:AK PARTİ Grubuna mensup milletvekillerinin kendileri itham edildiğinde gösterdikleri tepkiyi muhalefet milletvekilleri itham edildiğinde de göstermelerini beklediğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:82
Tarih:24/03/2015


AK PARTİ Grubuna mensup milletvekillerinin kendileri itham edildiğinde gösterdikleri tepkiyi muhalefet milletvekilleri itham edildiğinde de göstermelerini beklediğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Nur Serter şu anda bir açıklama yaptı. Ben Grup Başkan Vekili olarak başlangıçta bir açıklama yaptım; o protokolde ismi geçen milletvekillerinin kürsüye çıkarak bu olayı yalanlamalarından, bunun gerçek dışı olduğunu ifade etmelerinden mutlu olduğumu ifade ettim. Biz o protokolün...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Şüpheniz mi vardı? Ne ayıp bir şey ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Oluyor mu Sayın Satır? Bir açıklama yapıyorum.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Oluyor, evet, oluyor. "Mutlu oldum..." Yani, böyle bir şey vardı da...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Size söyleyeceğim bir şey yok, ben açıklamama devam edeyim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Olamaz zaten.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Elbette, Sayın Nur Serter'e yönelik o hakaret kelimeleriyle ilgili Nur Serter yasal haklarını kullanma takdirinde bulunacaktır. O kendi takdirinde olan bir konudur ancak o hakaret kelimelerini ben o kelimeleri sarf eden arkadaşlara iade ediyorum.

Bir şey hatırlatacağım yalnız, bundan bir süre önce burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız oturuyordu, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine yönelik bir ithamda bulundu, çirkin bir ithamdı. Siz nasıl bugün rahatsız oldunuz Sayın Nur Serter'in konuşmasından, o isimlerin geçmesinden. Taner Yıldız orada oturuyordu -hakkında yine bir gensoru vardı, öyle hatırlıyorum- Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekillerinin ya da muhalefete mensup milletvekillerinin bazı şirketleri nedeniyle iş takibinde bulunduklarını söyledi. Öyle bir edayla, öyle bir ifadeyle söyledi ki "Bu milletvekilleri yolsuzluk yapıyor..." Biz tepki gösterdik ama bir grup başkan vekiliniz çıkıp da benim biraz önce yaptığım açıklamayı yapmadı.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - O belgeliydi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hani "edep, namus, şeref" diyorsunuz ya, işte ben sizlerin grup başkan vekilinden de o gün Taner Yıldız'ın o açıklaması karşısında bir açıklama beklerdim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Sayın Bakan gerekli açıklamayı yaptı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Benim bugün yaptığım açıklamanın bir benzerini o gün Taner Yıldız'ın konuşmasından sonra sizlerden bekledim. Bunu yapmaktan kaçındınız maalesef. Üzüntülerimi bildiriyorum size. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)