Konu:İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in (11/54) Esas Numaralı Gensoru Önergesi Üzerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:82
Tarih:24/03/2015


İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'yla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin vermiş olduğu bir gensoru önergesini görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatma Nur Serter bir konuşma yaptılar. Sayın Nur Serter konuşmasında, Millî Eğitim Bakanlığındaki FATİH Projesi'yle ilgili olarak bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlarına sayısız diyebileceğimiz ölçüde soru önergesi verdiğini, soru önergelerinde yolsuzlukla ilgili iddiaları dile getirdiğini ancak aradan iki yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu soru önergelerine Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap verilmediğini ifade etti ve vermiş olduğu soru önergelerinin birer örneğini Sayın Bakana burada ayrıca bizzat elden teslim ettiler.

Konu FATİH Projesi'dir, oradaki yolsuzluklara ilişkindir. Bu projede görev almış olan -sayısını 3 olarak hatırlıyorum- bürokratların birtakım yolsuzluklara girdiği konusundaki ciddi iddiaları Sayın Nur Serter dile getirdi. Bu iddialar kapsamında Sayın Nur Serter kendisine ulaşmış olan bir belgeyi Genel Kurulla paylaştı. Kendisine ulaşmış olan bu belgede Sayın Nur Serter bu yolsuzlukları yani FATİH ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen bürokratların Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup bazı milletvekilleriyle de bir araya gelerek bir protokol hazırladıklarını ve bu protokol çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığına tahsisli bir arazinin Özelleştirme İdaresinden satın alınması planlamasının yapıldığını ifade etti.

Sayın Nur Serter'in konuşmasını ben ayrıca tutanaklardan çıkardım. Bu yolsuzluk yaptığı iddia edilen bürokratların kendilerine yeni kişiler, yeni ittifaklar bularak halkalarını genişlettiklerini ifade ediyor. Bu ihalenin yapılıp yapılmadığı konusunda Sayın Serter herhangi bir iddiada bulunmadı ancak bu kişilerle ilgili bir protokolün olduğunu ifade etti. Bu protokol elbette doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekilleri tarafından "Oku, oku!" şeklindeki ısrarları üzerine Sayın Nur Serter tarafından protokolün okunması üzerine, o isimlerin -herhâlde burada olanlar, olmayanlar da olabilir- bir kısmı şiddetle tepki gösterdiler, "Bu protokol sahtedir." dediler. Bir arkadaşımız, Sayın Demiröz kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı: "Benim bununla hiçbir ilgim yok, bunu ilk defa görüyorum." dedi. Sayın Süreyya Sadi Bilgiç'in, arada, buradaki içten tepkilerini gördüm.

Biz, milletvekillerinin bu tepkilerinden mutlu olduk. Biz, bu protokolün doğru olmasından değil, olmamasından mutlu oluruz. Samimi, içten tepki gösterip bunu reddeden milletvekillerinin olmasından dolayı biz mutluyuz. Konu budur. Milletvekilleri kürsüde iddialar dile getirebilirler, bu iddialar elbette konuşulur, tartışılır, reddedilebilir -hayır- desteklenebilir; sonuçta Türkiye Büyük Milet Meclisi kürsüsünde ifade edilen bir görüştür bu. Konu bundan ibarettir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.