Konu:Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:82
Tarih:24/03/2015


Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Sayın İşler, siz şunu mu demek istiyorsunuz: Yani, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasında "Erdoğan Türkiye'yi bir maceraya götürmek istiyor." uyarısını mı...

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Ben söylemiyorum, kendisi söylüyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...dikkate aldınız da siz şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerini Suriye'ye sokmadınız, onu mu demek istiyorsunuz?

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Kendiniz söylüyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Açık bir gerçek vardır: Türkiye Cumhuriyeti, vatan toprağı olan -Tayyip Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun ifadesiyle- Trakya'dan, Anadolu'dan hiçbir farkı olmayan Süleyman Şah Türbesi'nin, Saygı Karakolu'nun olduğu alanı terk edip kaçmıştır. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Başarıyla kaçmıştır!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Başarıyla kaçtınız, bununla övünüyorsunuz.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Sayın Kılıçdaroğlu "macera" diyor, onu nasıl izah edeceksiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, işte, demek istiyorsunuz ki: "Sayın Kılıçdaroğlu 'Erdoğan Türkiye'yi maceraya sürüklemek istiyor.' dedi, biz ona kulak verdik, Türkiye'yi maceraya sürüklemedik."

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Sayın Kılıçdaroğlu dedi diye yapmıyoruz, aklıselimle hareket ediyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey söylüyor. Siz Suriye'yle ilgili tezkere getirdiniz buraya. O tezkere 2 Ekim 2014 tarihinde kabul edildi. Baştan sona Esat'ı eleştiren, Esat nedeniyle Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin girmesi gerektiğini gerekçelendiren bir tezkere. "Esat'ı yıkmak üzere Suriye'ye gitmeliyiz." diyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu da "Türkiye'yi maceraya götürüyorsunuz." diyor.

Bu tezkerede bir tane cümle kullanmışsınız, bir cümle: "Öte yandan, uluslararası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah Saygı Karakolu'na dönük güvenlik riski artmıştır." Bunu niye yazıyorsunuz buraya? Vatan toprağına, Anadolu'ya, Trakya'ya saldırı olursa Meclisten yetki mi alacaksınız? Hayır. Milleti kandırmak için, milletin duygularına seslenmek için Süleyman Şah'ı buraya yazdınız ama korktunuz, kullanamadınız. PKK ve PYD iş birliğiyle, onların desteğiyle o türbeyi oradan taşıdınız, vatan toprağını orada bıraktınız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)