Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, artık gökyüzünde halılar uçmuyor, bilgi Kafdağı'nın arkasında değil. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Ülkelerin tarım ürünlerinin çokluğu, ülkelerin turizminin büyüklüğü, ülkelerin insan nüfusunun çokluğu o ülkelerin büyüklüğünü, gücünü göstermiyor. Bilgide ve teknolojide ne kadar öne gitmişse bir ülke, dünyada daha ağırlıklı, daha söz sahibi, ekonomisi daha iyi, insanları daha refah içerisinde. Bu bakımdan, bilgi ve teknolojinin mutlak surette eğitime indirgenmesi, eğitimin içerisinde verilmesi gerekir.

Bilgi teknolojileri öğretmenleri... Yılda sistem 5 bin mezun veriyor. Sayıları 30 bini geçen bu branştan mezun öğretmenler atama bekler iken yüz saatlik ders, kurs verdirilerek branş öğretmenleri, müzik öğretmeni, resim öğretmeni bilgi teknolojileri derslerine giriyor. Bu dersler sadece 5'inci ve 6'ncı sınıflarda, diğer sınıflarda yok.

Ekonomisi dünyada en önde olan, bilgi ve teknolojide en üst yerlerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Obama bilgi teknolojilerinin ilkokullarda öğretilmesini, öğrencilerin bilgisayarı kullanmasını ve program yapmasını, öğrenmesini eğitim yetkililerinden istemektedir. Ülkemizde bu anlamda bilgi ve teknolojide ilerleme sağlamak adına dağıtılan tabletlerle bunun çözülemeyeceğini, o tabletleri kullanacak ellerin... Bu bilimi almış, akademik eğitimini yapmış, üniversitesini bitirmiş bunun öğretmeni olan branş öğretmenlerine neden ders verilmez? Neden bunların ataması yapılmaz? Bilgi ve teknolojileri dersi niçin sadece 5 ve 6'ncı sınıflarda olur? Neden 7'nci, 8'inci sınıflarda, 9'uncu, 10'uncu sınıflarda olmaz? 5 ve 6'ncı sınıfta olması bu dersi kavraması için yeterli mi görülmektedir? Ülkenin ihtiyacının karşılanması adına bu kâfi mi görülmektedir? Mutlak surette bilgi teknoloji derslerine branş öğretmenlerinin atanması gerekir.

Ülkede felsefe grubundan mezun binlerce genç öğretmen adayı atama bekliyor. Bunların yan alanları rehberliktir. Okullarda yarış atı gibi koşturulup ailelerinin itmesiyle, işte "Fenden şu kadar al.", "Matematikten başarılı ol.", "Şu okula gir." hedeflemesiyle, ailelerinin hedeflemesiyle bunalıma giren çocukların ruhsal sorunlarının çözülmesi konusunda onlara danışmanlık yapacak rehberlik öğretmenleri okullarda maalesef yok, maalesef yetersiz. Bu yüzden, öğrenciler arasında çatışmalar olmakta, intiharlar olmakta, aileleri arasında huzursuzluk olmakta, çocuk derdini anlatacak bir yetkili, bir uzman bulamamakta. Bu bakımdan, bunların, felsefe grubu öğretmenlerinin de mutlaka rehberlik öğretmeni olarak atanması, böyle planlanması, bu açığın giderilmesi konusunda gereğinin yapılmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)