Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, son yıllarda, ekonomik sıkıntılar, işsizlik sebebiyle oluşan göçler, plansız şehirleşme ve dağılan yuvalar neticesinde çok sayıda şehirde sokak çocukları ortaya çıkmıştır. Bu sokak çocukları içerisinde bonzai kullanımı had safhadadır. İnsanlar, sabahları işe giderken, gazete üzerine yatmış, konuşamayan, cevap veremeyen, o uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş, küçük yaşta çocukları görmekteler. Bunlar konusunda devletin bir tespiti var mıdır, bir çalışması var mıdır? Bu çocukları toplayıp bir merkezde rehabilite etme, iyileştirme, hayata kazandırma konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu uyuşturucunun önlenmesi için, bonzainin bu ülkeye girişlerinin durdurulması için sınır güvenliğiniz var mıdır?

Teşekkür ederim.