Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, Bakanlığınız koordinesinde geçtiğimiz günlerde Amerika'ya, New York'a, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Toplantısı'na Türkiye'den sivil toplum kuruluşları çağrıldı. Bu çağrılan sivil toplum kuruluşları hangi ölçüye göre çağrılmıştır, hangileri çağrılmıştır, bunların masrafları Bakanlığınız tarafından mı karşılanmıştır? Bakanlığınız personelinin orada bu sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını organize etme, toplantılarında görüşme gibi sizin bir programınız var mıdır? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz memnun olurum.

Teşekkür ederim.