Konu:Ak Parti Grubunun, Bastırılarak Dağıtılan 705 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Kırk Sekiz Saat Geçmeden Gündemin "kanun Tasarı Ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmının 5'inci Sırasına, Yine Bu Kısımda Bulunan 673, 679, 704 Ve 687 Sıra Sayılı Kanun Teklifi Ve Tasarılarının İse Bu Kısmın 8, 9, 10 Ve 11'inci Sıralarına Alınmasına Ve Diğer İşlerin Sırasının Buna Göre Teselsül Ettirilmesine; Genel Kurulun, Bastırılarak Dağıtılan (11/50), (11/51), (11/54), (11/49) Ve (11/53) Esas Numaralı Gensoru Önergelerinin, 24 Mart 2015 Salı Günkü Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" Kısmına Alınmasına Ve Gündeme Alınıp Alınmayacağı Hususundaki Görüşmelerinin Bu Birleşiminde Yapılmasına; Gensoru Önergelerinin Görüşmelerinin Tamamlanmasını Müteakip Bu Birleşiminde Gündemin "kanun Tasarı Ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmında Yer Alan İşlerin Görüşmelerine Devam Edilmesine; 705 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci Maddesine Göre Temel Kanun Olarak Bölümler Hâlinde Görüşülmesine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5'inci sırasına, yine bu kısımda bulunan 673, 679, 704 ve 687 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının ise bu kısmın 8, 9, 10 ve 11'inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, bastırılarak dağıtılan (11/50), (11/51), (11/54), (11/49) ve (11/53) esas numaralı Gensoru Önergelerinin, 24 Mart 2015 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin bu birleşiminde yapılmasına; gensoru önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip bu birleşiminde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşmelerine devam edilmesine; 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Haydar Akar konuşmasında "Özelleştirmelere karşıyız." şeklinde bir cümle ifade etti. Sanıyorum, orada kastetmek istediği tüm özelleştirmeler değil, belli özelleştirmelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi politika olarak özelleştirmeyi benimsemiş olan bir partidir ama elbette özelleştirmeyi benimsemek bütün kamu işletmelerinin özelleştirilmesi anlamına gelmez. Özelleştirmeden amaç, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması ile özelleştirilen işletmenin olduğu piyasada rekabetin sağlanması suretiyle fiyatların düşüşünün gerçekleşmesi ve bu sayede tüketicinin menfaatine bir sürecin başlamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin özelleştirme politikası budur. Bunu tutanaklara geçirmek için söz aldım.

Teşekkür ederim.