Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, sataşma nedeniyle.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, yüzde 10 seçim barajını arkanıza almışsınız ve diyorsunuz ki: "Hadi hodri meydan!" Hodri meydan öyle denmez, meydan okuma böyle olmaz. Meydan okumak yüzde 10 seçim barajını kaldırarak olur. (CHP sıralarından alkışlar)

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Neden kaldırmadığınızı söyler misiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben size şimdi "Hadi hodri meydan!" diyorum, var mısınız? Gelin seçim barajını indirelim, yüzde 7'ye indirelim, 5'e indirelim, 3'e indirelim, kaç istiyorsanız ona indirelim. Cesaret budur, meydan okumak budur ama siz yüzde 10 seçim barajına sığınmışsınız, "Hadi hodri meydan!" diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin baraj problemi yok. Bunu söylememe gerek yok herhâlde.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Bir de baraj problemi olsaydı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz bunu demokrasi için istiyoruz. Biz iktidarı hedeflemiş bir partiyiz ama bu Parlamento demokratik olacaksa, buradan milletin bütün renkleri, düşünceleri temsil edilecekse barajın makul bir orana indirilmesi gerekir. Kaldırılması gerekir diyemiyorum çünkü Anayasa'nın bir temel ilkesi var: "Temsilde adalet, yönetimde istikrar." İkisini dengeleyecek şekilde bir oranı Türkiye Büyük Millet Meclisinde biz belirleyebiliriz.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bir kararı var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devamlı anayasa değişiklik teklifleri getiriyorsunuz. Şimdi, bir tane daha verdiniz. Hadi, yüzde 10 seçim barajıyla ilgili bizim çok sayıda teklifimiz var, bunu yasalaştıralım. Anayasa'ya da bir geçici madde ekleyelim, "Bir yıl geçmeden bu yüzde 10 seçim barajıyla ilgili değişiklik bu seçimlerde uygulanır." diyelim. Hadi hodri meydan, var mısınız?

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)