Konu:Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:23/03/2015


Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğru, zamanın Başbakanı Sayın Erdoğan 30 Eylül 2013 tarihinde muhalefet partilerine bir öneride bulundu seçim sistemiyle ilgili, şunları söyledi, üçlü bir öneriydi: Bir: Bugünkü sistemle devam edelim yani yüzde 10 seçim barajıyla devam edelim. İki: Daraltılmış seçim bölgesi uygulamasına gidelim, en az 5 milletvekilliğinden oluşan daraltılmış seçim bölgesi uygulamasına gidelim. Bunun anlamı yüzde 10 seçim barajından vazgeçmek suretiyle kaybedeceğim milletvekili sayısını daraltılmış seçim bölgesiyle alayım. Yani, aslında bu bir öneri değil. Üçüncüsü de dar bölge yani 550 milletvekilinden oluşan seçim modeli. Üçlü... Ama bir şeyi demiyor Sayın Erdoğan yüzde 10 seçim barajını kaldıralım demiyor. Öneri yaparken dahi diyor ki: Bir: Mevcut sistemle devam edelim. Muhalefet ne diyor, Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Bu yüzde 10 seçim barajı demokrasinin önünde bir engeldir, millet iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesinin önünde bir engeldir, gelin bunu indirelim. Yüzde 7'ye indirebiliriz, yüzde 5'e indirebiliriz, yüzde 3'e indirebiliriz veya bu oranlar çerçevesinde önerdiğiniz farklı bir oran varsa bunları da konuşabiliriz. Bütün bunları duymazlıktan gelip yüzde 10 seçim barajıyla devam etmeyi muhalefetin önüne bir öneri olarak koyuyorsanız, sizin, aslında yüzde 10 seçim barajını kaldırma niyetiniz yok demektir. Öyle olsaydı, evet, yüzde 10 seçim barajını kaldırıyoruz adımını cesaretle atabilirdiniz. Atamazsınız, attığınız anda altüst olacaksınız çünkü. Ama fark etmiyor, yüzde 10 seçim barajıyla da gitsek 7 Haziranda artık bu on üç yıllık iktidarın sonu gelmiş olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)