Konu:Rize Milletvekili Nusret Bayraktar'ın 688 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:79
Tarih:18/03/2015


Rize Milletvekili Nusret Bayraktar'ın 688 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Bayraktar'ın konuşmasını üzüntüyle izledim. Bu, benim konuşmamın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Sayın Bayraktar diyor ki: "O Maslak'taki arazi eski bir mevzu. O şimdi yok. Şimdi, Yenibosna'dan 74 dönüm büyüklüğünde bir arazi verilecek." Yani, her şey planlanmış, ayarlanmış, hangi arazi alınacak, karşılığında hangi arazi verilecek ve bu planlanmış, ayarlanmış duruma uygun olarak kanun değişikliği yapılıyor şimdi. Bu, ihaleye fesat karıştırmaktır. Her şeyi ayarlamışsınız, Meclisi buna alet ediyorsunuz.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) - Örnek verdim ben.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Örnek verdi, örnek.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Ne örneği ya?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, örnek ne? Yenibosna'dan 74 dönüm yer verecek.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - "Mesela" dedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Niye Yenibosna'dan 74 dönüm...

RECEP ÖZEL (Isparta) - "Örnek" dedi, "örnek."

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, onu da biliyorum, nasıl Maslak bilgisi bana geldiyse o bilgi de bana geldi, o bilgi de bana geldi. Kimseyi de tanımam, bilmem; olayı biliyorum. Mesele, Sultanbeyli'deki o mağdur, garip vatandaşın tapu sahibi olması değil, görünüşte onu tapu sahibi yaparken birilerinin vurgun vurmasıdır; mesele budur. Ben, işin bu tarafına karşı çıkıyorum. Biz parti olarak işin bu tarafına karşı çıkıyoruz. Gelin o zaman saydamlığı sağlayalım. Hangi imar durumudur, nedir, değer nedir? Aslında bu dahi olmaz artık bu saatten sonra çünkü Sayın Bayraktar bu işin pişirildiğini söylüyor. Her şey bitmiş, buna Parlamento alet ediliyor. Kınıyorum. Bu önergeyi eğer kabul edeceksiniz doğrusu üzüntülerimi bildiriyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)