Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:77
Tarih:16/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Türkiye Avrupa'da en pahalı elektriği kullanmakta. Ülkenin her tarafında vatandaşlar kullandığı elektriğin paralarını öderlerken bazı yerlerde ödenemediği için, şirketleri, oradaki TEDAŞ'ları özelleştiremediniz. Özelleştirilen yerlerde kaliteli elektrik hizmetini vatandaş alamamakta. Direk dikilmesi gerekiyor, direklerin yenilenmesi gerekiyor, yenilenmiyor. Toplu yerlerde trafo konması gerekiyor, trafoyu vatandaşa aldırıyorlar. Bunları denetleme noktasında Hükûmet, vermiş oldukları şirketlere söz geçiremediği için vatandaşa bunun yükünü bindiriyor. Bu adaletsizliği çözme konusunda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?