Konu:Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına satışması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:74
Tarih:11/03/2015


Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına satışması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜLKİYE BİRTANE (Kars) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Mine Hanım, verdiğiniz örnekler belki bugün, bu Parlamentoda doğru örnekler ama Leyla Zana'nın bu Meclise gelişi öyle, AK PARTİ'nin veya AKP'nin lütfu değildir, Kürtlerin uzun yıllardır çok büyük bedeller ödeyerek, mücadele vererek... Bu Parlamentodan eğer yaka paça çıkarılıp hapse atılmışlarsa o mücadele sayesinde geldiklerinin bir göstergesidir, bunu hatırlatmak istiyorum.

Bir de yasal düzenlemelerden bahsediyorsunuz. Gönül isterdi ki yasal düzenlemelerin bir de pratiğini görmüş olsaydık, yerini bulmuş olsaydı. Bu yüzden de diyoruz, konuşunca -sataşma noktasında- belki çok ustaca bir yaklaşımla, yapılan düzenlemeler üzerinden AKP Hükûmetini, iktidarını övmeye çalışıyorsunuz ama Cumhurbaşkanının, bakanların veya AKP'nin yetkililerinin kadın-erkek eşitliği konusunda söyledikleri bu söylediğiniz yasal düzenlemelerin hiçbiriyle örtüşmüyor, aksine çok büyük çelişkiler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının -az önceki konuşmamda da belirttiğim gibi- kadına yönelik vurgulamaya çalıştığı söylemlerine artık kimse inanmıyor diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)