Konu:Genel Kurulda Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti Verilmeden İnsanlık Dışı Bir Tempoda Çalıştırıldıklarına İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:73
Tarih:10/03/2015


Genel Kurulda çalışanlara fazla mesai ücreti verilmeden insanlık dışı bir tempoda çalıştırıldıklarına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Ben de aynı konuya değinecektim. Burada çalışan arkadaşlarımız fazla mesai ücreti almıyorlar, vardiyalı çalışmıyorlar, iş güvenlikleri yok; dolayısıyla, insan haklarına, en temel hak ve özgürlüklerine sahip olamıyorlar. Bu arkadaşlarımız insanlık dışı bir tempoda çalışmak zorunda kalıyorlar. Biz İç Tüzük'ten gelen haklarımızı kullanıyoruz, temel anayasal haklarımıza sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla, burada bu mücadeleyi sürdürürken diğer çalışan arkadaşlarımızın haklarını ihlal ediyoruz. Arkadaşlarımızın fazla mesai ücretlerini de vermeden burada çalıştırmak yazıktır, vicdansızlıktır.

Teşekkür ederim.