Konu:MHP Grubunun, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ASELSAN'da görevli mühendislerin zamansız ve endişe verici ölümlerinin arkasındaki nedenlerin ve gerçeklerin tespit edilerek kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi, çalışanların güvence içinde projelerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 10/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 10 Mart 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:73
Tarih:10/03/2015


MHP Grubunun, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ASELSAN'da görevli mühendislerin zamansız ve endişe verici ölümlerinin arkasındaki nedenlerin ve gerçeklerin tespit edilerek kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi, çalışanların güvence içinde projelerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 10/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 10 Mart 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. MHP grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ASELSAN, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine askerî haberleşme ve elektronik ekipman sağlanması amacıyla kurulmuş yerli bir savunma kuruluşumuzdur.

ASELSAN, son yıllarda yerli savunma sanayisine gurur veren bir kuruluşumuz olmuştur. Özellikle ASELSAN, son yıllarda bu çalışmalarla Türk savunma sanayisinin dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapan değerli, millî bir kuruluşudur. Aynı zamanda, Türkiye için stratejik bir sanayi kuruluşu olduğu gibi, AR-GE anlamında hayati önemi haiz çalışmalar da yapmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisinde de dile getirildiği gibi, ASELSAN'da son zamanlarda, çalışan mühendislerin kamuoyuna yansıdığı üzere şüpheli ölümleri intihar-kaza ikileminde ölüm nedenlerinin açıklanması bilgi eksikliğinden mi yoksa gerçekten bir sır perdesi olduğu için midir ki kamuoyunda bu ölümlere şüpheli bakılmıştır. ASELSAN'ın son zamanlarda dünya silah ve savunma sanayisiyle rekabet edecek seviyeye getiren ve savunma sektöründe dışa bağımlılıktan kurtaran, çok sayıda ülkeye ihraç ürünleri satacak düzeye getiren başarılı mühendislerin ölümleri kamuoyunda bilgi kirliliği ya da sağlıklı, doyurucu açıklamalar yapılmadığı için acaba sorularını, şüpheleri, vehimleri artırmıştır. Netice olarak, ölümler normal de olabilir, şüpheli ölümler de olabilir ama asıl olan, burada bir bilgi kirliliği olduğu aşikârdır. Gerek ölenlerin yakınlarıyla gerekse kamuoyuyla bu bilgilerin yeterince paylaşılmadığı kanaatindeyim. Bir milletvekili olarak, bir şahıs olarak bu konuyu araştırmadan evvel bende bu şüpheler vardır diye düşünüyorum. Özellikle ASELSAN'ın son zamanlarda dünya silah sanayisiyle, savunma sanayisiyle rekabet edecek seviyeye gelmesinde başarılı mühendislerin ölümleri kaza-intihar ikileminde yeterince açıklığa kavuşturulmamış olması bu vehimleri artırmaktadır. Netice olarak, adli tahkikat devam etmektedir. Eğer burada bir sır perdesi varsa bu aralanmalıdır. Netice itibarıyla, tutanaklar, adli tıp raporları, ifade beyanları, bütün bunlar yeniden tetkik edilmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7 Nisanda listeler Seçim Kuruluna verilecek, dolayısıyla bu konuyu araştırmamız ve araştırma neticesinde kurulacak komisyona yeterli zaman verilemeyeceğinden fiilen ve hukuken mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, bunun araştırılmasının gerekli olduğunu kabul ediyorum. 25'inci Yasama Döneminde değerlendirmelidir diye düşünüyor, grup önerisini Genel Kurulun takdirine sunuyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)