Konu:İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Milliyetçi Hareket Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:69
Tarih:04/03/2015


İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Binnaz Hanım, Milliyetçi Hareket Partisinin 4+4+4 adıyla Millî Eğitim Bakanlığının getirmiş olduğu teklife gerekli mücadeleyi yapmadığını ifade etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir partinin hoşuna gitsin, karşı olsun diye hareket eden bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin gerçekleri neyi gerektiriyorsa o doğrultuda hareket eder. "Evet" veya "hayır" iki şık var, üçüncüsü yoktur. Bizim ülkenin menfaatine olan kararlarda kararımız kimi zaman muhalefetle örtüşmekte, kimi zaman iktidarla örtüşmekte. Nihayetinde, Milliyetçi Hareket Partisi kendi doğruları noktasında hareket etmektedir. 4+4+4 sisteminin bu ülkenin gerçeklerine uymayan, bu bünyeye uymayan, düşünülmeden, tasarlanmadan, hesap edilmeden getirilmiş, bu ülkenin eğitimine darbe vuran bir sistem olduğunu biz komisyonlarda günlerce ifade ettik. 60 aylık çocukların okula gitmesinin sakıncalı olduğunu ifade ettik, tek tek ifade ettim. "10 tane okul müdürü getirin sizin atadığınız, eğer bir tanesi 'Evet.' derse biz de 'Evet.' diyeceğiz." dedik onlara. Üniversiteler, akademisyenler diyor ki: "Bir çocuğun el kasları altmış ayda oluşur, gelişir." "Siz altmış ayda kalem tutamayan çocukları okula götürüyorsunuz, yanlıştır." dedik. Sonucunda, 60 aylık öğrencilerin yüzde 85'i okuma yazmayı öğrenemediler, o çocukların bir yılını AKP iktidarı yedi.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Alanda niye "Destek verdik." diye savunuyorsunuz pekâlâ 4+4+4'ü?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Hayır, biz vermedik.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Alanda "Destek verdik." diyorsunuz, burada da inkâr ediyorsunuz.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Yanlış. Ben burada ifade ediyorum. Burada siz ne diyorsunuz?

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Hayır, olur mu öyle şey? Siz, AKP, bu 4+4+4 içerisinde içi ayrı, dışı ayrı getirdiniz. Siz, kendiniz, imam-hatip adı altında bunu istismar ederek... Biz Kur'an-ı Kerim dersinin sadece imam-hatiplerde değil bütün okullarda zorunlu olmasını istedik, siz "Hayır." dediniz. Tıpkı başörtüsü gibi, biz buraya yasayı getirdik, siz üniversitelerdeki...

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Kendi kendinizle çelişiyorsunuz.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - 17'nci maddeyi kabul etmediniz -Anayasa'dan- geri döndü.

O bakımdan, iktidarın samimi olmadığını ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.