Konu:Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 35'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde ve Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşmaları nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:68
Tarih:03/03/2015


Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 35'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde ve Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşmaları nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Yeniçeri konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisinin Altı Ok ilkelerinden uzaklaştığı yönünde bir değerlendirmede bulundu.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Onu Halaçoğlu söyledi.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Evet, onu ben söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şunu ifade edeyim ki: Biz ana muhalefet partisi olarak muhalefet partilerine muhalefet etmek gibi bir anlayışı benimsemiyoruz. Ben Sayın Yeniçeri'nin bu sözlerini kendisine iade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Altı Ok ilkelerine sahiptir, bunlar Cumhuriyet Halk Partisinin vazgeçilmez ilkeleridir, bunu bilsin. Ama, ben daha fazla cevap vererek muhalefete muhalefet gibi bir anlayışı kesinlikle doğru bulmuyorum.

Sayın Zozani bu kürsüde çok dikkatle, zevkle dinlediğim değerli bir hatiptir, konuşmasıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Şimdi, ben biraz önce, bu kürsüye çıktığımda Gezi hareketinin 1 Haziran 2012 tarihinde olduğunu söylemiştim, önce onu düzeltiyorum, bir tereddüt yaşadım, 1 Haziran 2013 tarihinde oldu.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Yarın düzeltirsin!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O günlerde Sayın Selahattin Demirtaş şöyle bir açıklama yaptı, şöyle diyor, bakın, okuyorum: "BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Gezi Parkı'na ilişkin yaptığı açıklamada, halk hareketini darbeye kanalize etme arayışı olduğunu ileri sürdü ve bu yüzden eylemlere mesafe koyduklarını söyledi."

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Onu siz yaptınız, halk hareketi varsa siz yaptınız.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Mustafa Kemal'in askerleri...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, AKP'yle birleşiyorsunuz, hiç farklı bir anlayış değil yani.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Gerçi onu siz yapmaya çalıştınız, doğrudur.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Gezi Hükûmete yönelik bir darbe girişimiydi." diyor orada Sayın Demirtaş. "Sırrı ağaç için oradaydı, dikkatli davrandı..." Sırrı Bey de ağaç için oradaydı ama sonradan olay öyle bir boyuta vardı ki Sırrı Bey bu konuda dikkatli davrandı. O da darbecilere hizmet etme girişiminde bulunmadı." Bakın, gayet açık, net. Özgürlükçü bir hareketi Hükûmete darbe olarak nitelendiriyorsunuz. Bunu kim söylüyor? Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi söylüyor.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ne özgürlüğü ya! Neyin özgürlüğü ya! Neyin özgürlüğü, neyin! Hangi özgürlüğünüz kaybolmuş da aradınız bulamadınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, efendim, Halkların Demokratik Partisinin seçim stratejisi şudur: "Biz sol partiyiz, sosyal demokrat partiyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi değil." Hayır, bunu kimse yutmaz. Bakın bu demeçler burada duruyor. Diğer uygulamalarınızı tek tek söyledim. 4+4'ü, HSYK düzenlemesini, yolsuzluklarla ilgili parti politikanızı, bütün bunları söyledim.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - 11 ilde aday çıkmamış Hamza Bey!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu Gezi'deki... Gezi'de size kimse "'Gelin de Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' deyin." demedi. Orada her siyasi görüşten insan vardı ama hepsinin ortak noktası özgürlüktü, demokrasiydi. (CHP sıralarından alkışlar)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hamza Bey, 11 ilde aday çıkmamış, siz onun derdine düşün.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Halkların Demokratik Partisi olsun, 2 muhalefet partisine muhalefet etmek gibi bir anlayışımızın olmadığını, bizim temel muhalefetimizin Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti olduğunu bilginize sunuyorum.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - 11 ilde adayınız yokmuş, siz ona bakın ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)