Konu:Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:68
Tarih:03/03/2015


Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Millet size dersi verecek, az kaldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Millet izliyor, kim, hangi muhalefeti yapıyor, kim iktidarla gizli gizli iş birliği içerisinde. Siz, şimdi, daha birkaç gün önce, Hükûmetin Başbakan Yardımcısıyla oturdunuz, toplantı yaptınız, 10 maddelik bir deklarasyonu kamuoyuyla paylaştınız. Şimdi, seçime gidiyoruz. Ben size soruyorum: Sizin öncelikleriniz arasında yüzde 10 seçim barajını indirmek yok mudur? Siz nasıl demokratsınız? Yüzde 10 barajı siz benimsiyorsunuz, kabul ediyorsunuz, hiçbir şekilde de bunu bir şart olarak ileri sürmüyorsunuz. Bu, AKP'yle nasıl bir iş birliği yaptığınızın çok açık bir göstergesidir.

Biraz daha eskiye gideceğim, Gezi olaylarına. Gezi olayları çıktığı zaman, 1 Haziran 2012 tarihinde... Tarihi yanlış vermeyeyim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Olsun, ver, yarın düzeltirsin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, sizin Eş Başkanınız Sayın Demirtaş "Biz Hükûmete yönelik bu darbe teşebbüsüyle yan yana gelmeyeceğiz." dedi.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) - Öyle demedi, öyle demedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gezi olayı gibi özgürlük merkezli bir hareketi reddedip ondan sonra baktılar ki bu bir toplumsal hareket, "Bunun dışında kalmayalım." dediniz ve Gezi'yi destekler gibi görünmeye başladınız. Gerçekten özgürlüğe, demokrasiye inananlar Gezi'nin bir özgürlük hareketi olduğuna inanır, kayıtsız şartsız onu destekler. Siz onu, aynen AKP gibi, darbe olarak gördünüz. Hâlâ bu cümlenizi düzeltmiş değilsiniz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hep beraber batacaksınız, hep beraber barajın dibine...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkincisi: 4+4+4... Türkiye'nin modern eğitim sistemini yok etmeye, tahrip etmeye yönelik, laikliği ortadan kaldırmaya yönelik, Türkiye'nin kazanımlarını yok etmeye yönelik bu yasaya destek verdiniz. Burada muhalefet yapmadınız. Ben o günleri gayet iyi hatırlıyorum, Genel Kurulda doğru dürüst muhalefet yapmadınız.

HSYK düzenlemesi, 17 Aralık olmuş, Hükûmet yargıya müdahale ediyor, yargıyı kontrol altına alacak düzenlemeler yapıyor, mal varlıklarına el koyma yetkisi alıyor, daha sonra dinleme kararlarını zorlaştırıyor. Birçok düzenleme, birçok düzenleme... Siz burada ona "hayır" oyu vermek için bulunmadınız bile, bulunmadınız. Çok açık bir şekilde, 17 Aralığı da Hükûmete yönelik bir darbe olarak gördünüz ve o yasaya, o HSYK yasasına "hayır" oyu vermediniz. Özgürlükçü partiler, demokrasiye inanan partiler ona "hayır" oyu verirler.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hâlbuki aranızda öyle anlaşmıştınız, öyle mi? Anlaşmanıza rağmen mi öyle oldu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yolsuzluklarla ilgili, şu kürsüde, tek bir laf etmediniz. Çünkü bir demokrat parti, özgürlüğe inanan parti yolsuzluğun ülkesine, milliyetine bakmaz. Yolsuzluk bu ülkenin hazinesinden çalınan paradır. Buna bir kere şuradan "hayır" diyemediniz. Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız?

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)