Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:68
Tarih:03/03/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi kuralını bir kez hatırlatayım Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna: Bir milletvekili usul tartışması talep ettiğinde Başkanın "Usul tartışması açmıyorum." deme yetkisi yoktur. Açın, okuyun, İç Tüzük'ün 63'üncü maddesini okuyun.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Medeni Kanun 2 de var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İşinize geldiği gibi yorumluyorsunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yılmaz, onu hâkimler uygular, hâkimler, burası uygulamaz onu. O, hâkimler için.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Onun hukukçuluğu yarım, ondan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, 21 Şubat tarihinde burada polis devleti yasa teklifinin oylamasında usulsüzlük yapıldı.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Mahkeme değil burası, Meclis, Meclis...

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Varsa bir sözünüz kürsüden konuşun ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun örneğini biraz önce oturduğum yerden yaptığım konuşmada verdim. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili diyor ki: "Karar yeter sayısı veya yoklama istiyor musunuz?" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Levent Gök oturduğu yerden söylüyor: "İstiyoruz." "Yok." diyor Başkan. Levent Gök tekrar ediyor, "İstiyoruz efendim." diyor. "Kabul edenler... Etmeyenler...", oyluyor. Bu sadece İç Tüzük ihlalinden bir örnek. Diğerlerini zamanım kısıtlı olması nedeniyle söyleyemiyorum. Bu nedenle Meclis Başkanlık Divanına başvurduk. Başkanlık Divanı Cemil Çiçek Başkanlığında toplandı. 2'nci madde çok ilginç. "Bu görüşmelerin gerçekleştirilen oylamalarında İç Tüzük hükümlerine aykırı bir durum yoktur." Yani, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini anladım, onlar kendilerine hangi emir verilmişse hukuk mukuk dinlemiyorlar, gidip orada oy kullanıyorlar ama Sayın Cemil Çiçek, bu İç Tüzük'ü çiğnetmemesi gereken Sayın Çiçek ne güne duruyor? Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi, burada oturup "Ya, arkadaşlar, böyle diyorsunuz ama bakın, İç Tüzük ihlalleri var, yapmayın." diye bir uyarı yapmak onun görevi değil midir?

İZZET ÇETİN (Ankara) - O, bildiklerini unutmuş Sayın Başkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Susmak, çoğunluğun iradesini kabul etmek, o iradeye karşı boyun eğmek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık makamına yakışmamıştır.

Bu olay bana tarihten bir hikâyeyi hatırlattı. Muaviye döneminde Hazreti Ali taraftarlarının çoğunlukla yaşadığı Kûfe'den bir gün bir Arap Şam'a gelir devesiyle. Şam sokaklarında gezinirken birisi yanına yaklaşır "Ver o dişi deveyi bana." der. Adam itiraz eder, ihtilaf büyür, Muaviye'ye intikal eder. Muaviye "Bu deve benimdir." diyen Şamlıyı dinler, Kûfeliyi dinler. "Evet, bu dişi deve Şamlınındır." der. Cemaate sorar: "Bu dişi deve kimindir?" "Şamlınındır." diye cemaat, meydandaki kalabalık onaylar. Sonra, o Kûfeli adama seslenir, "Yanıma gel." der. "Bak, hepimiz biliyoruz ki bu deve..." Adam ısrar eder, "Ya, bu deve dişi değil, erkek Muaviye der ki: "Evet, bu deve dişi değil, erkek ama bu erkek deveyi dişi yapan ve Muaviye'nin dediğini kabul eden 10 bin tane adamı var. Git, bunu Hazreti Ali'ye söyle." Sizin demokrasi anlayışınız bu işte.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Haydi canım sen de!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz erkek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...deveyi dişi yapabilirsiniz, her türlü gerçeği tahrif edersiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) - Çok basit kaldı, çok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yok, gayet yerine oturdu.

Saygılar sunuyorum.