Konu:3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı'na ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:68
Tarih:03/03/2015


3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı'na ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, kararın 1'inci maddesinde diyor ki: "60'ıncı Birleşimindeki görüşmelerde gerçekleştirilen oylamalar dışında kalan hususlarda Başkanlık Divanının karar vermeye yetkisi yoktur." Tamam, evet, İç Tüzük'ün 13'üncü maddesi öyle diyor, "Onlarla ilgilenemem, karar verme yetkim yoktur." diyor. "Oylamalarla ilgili konuda karar verme yetkim var." diyor 2'nci maddede. Ama diyor ki: "Burada her şey usulüne uygundur." Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Bu, çok açık, İç Tüzük ihlalidir. İç Tüzük'ü ihlal eden bu Divan kararıyla görüşmelere devam etmemiz mümkün değildir efendim. Toplantıya ara vermenizi talep ediyorum.