Konu:26/2/2015 Tarihli 65'inci Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:67
Tarih:02/03/2015


26/2/2015 tarihli 65'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Hiç mi doğru söylediğiniz olmayacak sizin?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Geçen oturumda yapmış olduğum konuşmada, AKP iktidarları döneminde sıfır terörle alınan ülkenin nasıl teröre batırıldığında "Siz günahkârsınız."(x) dedim, onu "Siz kanunlar karşısında suçlusunuz." diye düzeltiyorum sayın milletvekilleri.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Millet sizi toptan düzeltecek.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Gerçekten, çok zor noktaya getirdiniz ülkeyi. Bugün İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi... Hiç Ege Üniversitesinde okuyan çocuğu olan yok mu? Marmara Üniversitesinde çocuğu olan yok mu? Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde çocuğu olan yok mu içinizde? Görmüyor musunuz oraları? Hiç sizi arayan yok mu? "Okula gidemiyoruz, sınavlara giremiyoruz, güvenlik tedbiri alın." diyen yok mu sizlere değerli milletvekilleri?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayenizde, sayenizde.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Bu kadar partizanca neden bakıyorsunuz? Bu ülke hepimizin. Ege Üniversitesine gidin, sanki Kandil gibi, her tarafa PKK'nın amblemleri, resimleri yapışmış. Fırat evladımız orada şehit oldu.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Onun için mi yasaya karşısın?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Marmara Üniversitesi aynı şekilde, gidin, sınavlara giremiyorlar. Konuşacağınıza iş yapın iş, milleti bağırttırmayın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yasaya niye karşısınız? Yasaya niye karşı çıkıyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) - PKK'yı niye savunuyorsunuz ya?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Burada geliyor İçişleri Bakanı kendini savunamıyor. Bunların hesabını vereceksiniz sayın milletvekilleri.

İçişleri Bakanını onayladınız, burada onun hesap vermesi gerekiyordu; görevini yapmadı. Bugün Türkiye'de PKK sokak yapılanması içerisinde.

OKTAY VURAL (İzmir) - PKK'yı savunuyorlar ya. PKK'ya laf atıyor, bunlardan ses çıkıyor ya.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - İçişleri Bakanlığında istihbarat denen bir şey kalmadı. "Paralel" dediniz, herkesi uzaklaştırdınız. Şimdi nerede, ne oluyor emniyet bilmiyor. Çok kötü bir vaziyette, emniyetten bir komiserle, bir müdürle görüşün, "Nedir emniyetin hâli?" diye bir sorun. Kara düzen gidiyor. Herkes birbirini şikâyet ediyor, hoşlanmadığını birini "Bu paralelci." diye ispiyon ediyor; bir ispiyon bakanlığı hâline geldi. Sayın Bakan burada, parlamenter de değil, seçilerek de gelmemiş, Parlamentoya ders veriyor, alkışlıyorsunuz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Amerika'dan bakan getirdin sen. Sen Kemal Derviş'i nereden getirdin? Bakan getirdin sen, Amerika'dan bakan getirdin sen, milletvekili miydi?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Seçil gel, ondan sonra burada ders ver, bu Meclise ders veremez. İşte, bunu böyle kabul ediyorsunuz, bunu üstleniyorsunuz; bu yanlıştır. Meclisin saygınlığına zede vermeyin, Meclisin saygınlığını koruyun. Sizin döneminizde, şu dönemde emin olun, bu saygınlık dibe vurdu.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Derviş milletvekili miydi?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Bakın, İç Tüzük'ü uygulamıyorsunuz. Geçen birleşimde ana muhalefet partisinin grup başkan vekili burada ne hâle geldi, hakkını alamıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne hâle geldi? Vay be!

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Yani, kimi kime şikâyet edecek? En ufak bir şeyi alkışlayan bir AKP Grubu, muhalefetin haklarını hiçe sayan bir anlayış; böyle bir şey olmaz değerli milletvekilleri. Seneye siz orada oturacaksınız, biz burada oturacağız.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Allah Allah...

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Göreceksiniz, işte o zaman değerlendireceksiniz.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)