Konu:Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:67
Tarih:02/03/2015


Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Atalay, orta sahada top çevirmek yok. Size hodri meydan dedim, elinizdeki belgeleri açıklayın.

BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Ben buradayım, buradayım, hodri meydan!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Bilerek söylüyorum." diyorsunuz televizyon programında.

Ben buradan söylüyorum: O "tweet"lerin hiçbirisi benim değildir. Hiç kimseyle yazışmadım, bu dediğiniz kimseyle yazışmadım. Bu bir iftiradır, düzmecedir. Tekzibimi gönderdim "paçavra" denen o gazetelere, "paçavra" olarak isimlendirdiğim o gazetelere tekziplerimi gönderdim; tazminat davası açtım, suç duyurusunda bulundum.

Size hodri meydan diyorum, elinizdeki belgeleri gösterin, değilse siz müfterisiniz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bu kapıyı siz açtınız Sayın Başkan, "tape"leri yayınlayarak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kendisi de söyledi, "köstebek" ve "müfteri" kelimeleri hakaret değildir. Mahkeme kararıyla da kendisinin müfteri olduğu... Şey, pardon, düzeltiyorum. Elbette müfteriyle ilgili de bir dava açabilir, bekliyorum tabii ki; ben de bilerek söylüyorum bu "müfteri" kelimesini, müfteri! Hadi, Sayın Atalay, sizi hakkımda dava açmaya davet ediyorum, sizi hakkımda dava açmaya davet ediyorum, bakın, bu bir hakaretse dava açmaya davet ediyorum. Dava açın, kazanın, ben de geleyim, deyim ki: "Evet, Sayın Atalay'a ben istemeden hakaret etmişim." Niyetim hakaret etmek değil ama bir insana olmayan bir şeye dayanarak iftira atarsanız size o insanın "müfteri" deme hakkı vardır. Ben üzüntü duyarım. Sizden beklerdim ki... O "köstebek" kelimesine karşı buralarda isyanlarda bulundunuz, kendinizin haklı olduğuna inanıyorsunuz. Peki, niye siz grup başkan vekiliyle ilgili veya partimizle ilgili bu uydurma "tweet"lere, mesajlara itibar ediyorsunuz, yakışıyor mu hiç? Siyaset böyle mi olmalı arkadaşlar?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kapıyı siz açtınız "tape"lerle ilgili.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Turan, siz de o gün aldınız, burada bir gazete kupürü göstermeye çalıştınız. Bakın, bunlar olmaz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu kapıyı siz açtınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz gerçi başka bir şey söylemediniz, biliyorum, başka bir şey söylemediniz, sadece bir iddia söylediniz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Okumadım, masumiyete inanıyorum ama siz bunu ihlal ettiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki.

Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)