Konu:Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:122
Tarih:20/06/2012


TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim.

Türkiye Kayıplar Sözleşmesi'ne taraf olacak mı?

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı uygulanmaması, toplu mezarların usulüne uygun açılması için çalışma başlatacak mısınız?

Birleşmiş Milletler? Hukuk dışı, keyfî ve yargısız infazların önlenmesine ve soruşturulmasına ilişkin kapsamlı bir düzenleme düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.