Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:64
Tarih:25/02/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz polis devleti yasa tasarısıyla ilgili olarak, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi yapmaya hazır olduğumuzu bu kürsüden defalarca ifade ettik. Ancak, bu tasarıda olduğu gibi, polise gözaltı yetkisi veren, arama yetkisi veren düzenlemelerin herhangi bir şekilde hukuk devletine, Anayasa'ya uygun olmadığını, bunların tasarıdan çıkarılması gerektiğini de ifade ettik. Sayın Başbakan, ilgililer, yetkililer diyor ki: "Molotof..." Molotofla ilgili her türlü düzenlemeyi getirin yapalım. Uzlaşmaya asıl hazır olan biziz. İki gün ara verelim, oturalım, bir uzlaşma zemini arayalım, nerede, hangi maddede nasıl uzlaşırız bunu konuşalım, bunu reddediyorsunuz. Bu, işin birinci kısmı.

İkinci kısmı: Biraz önce yapılmış olan bir tartışma. Sayın Bostancı Max Weber'den bir alıntıyla bir değerlendirme yaptı. Ben de Max Weber'e girmek istiyorum. Bürokrasiyi analiz ettiği kitabında -bürokrasiyi en iyi analiz eden sosyolog Max Weber'dir- otorite tiplerini analiz eder, "karizmatik otorite", "geleneksel otorite", "yasal otorite" diye tanımlar yapar ve devletin güç kullanma tekeline sahip tek meşru gücün de devlet olduğunu söyler. Şiddet değil, şiddet ayrı bir şey; güç kullanma tekeli devlettedir. "Şiddet kullanma tekeli devlettedir." derseniz, işte, sokaklarda şiddet yaratan bir güvenlik politikası ortaya çıkar. Asla, şiddeti reddediyorum, şiddet kullanma tekeli devlette değildir. Devlet, vatandaşın huzuru için güç kullanma yetkisine sahiptir. Ayrıca, meşruiyet sadece Parlamento çoğunluğuna bağlı bir kavram değildir. Doğru ve adil işler yaparsanız Parlamento çoğunluğunuz meşruiyetin bir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...şartı olur, yapmıyorsanız Parlamento çoğunluğu sizin meşru olmanızı sağlamaya yetmez.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dolayısıyla da güvenlik güçlerinin kullandığı güç bu durumda meşru olmaz.