Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:64
Tarih:25/02/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, öncelikle, bu söz talebim gereksiz bir tartışmaya girmek için değildir. Sayın Bostancı devletin temeliyle alakalı çok önemli bir tespitte bulundu. Bakın, devletin temeliyle ilgili iki tane görüş vardır; bir, otoriterle birliği sağlamak, ikincisi de ortak yaşama iradesidir.

Şimdi, Sayın Bostancı'nın bu sözleri yani devletin şiddet temelli olduğu, şiddetin devletin temeli olduğu ve hak olduğu yaklaşımı yarın öbür gün sokaklarda çok yanlış bir anlayışa gidebilir. Oysa devlet bir ortak yaşama iradesidir. Devlet şefkat devletidir, hizmet anlayışlı bir devlettir, hizmetkâr devlettir. Eğer biz, bu özgürlük anlayışını Parlamentoda hepimiz dile getirirsek sokaklarda şiddet olmaz, polisler adam vurmaz, Maliye zorla vergi almaz, vergi gönüllüğü, birlikte yaşama da şiddet olmadan olur. Sayın Bostancı Hobbes'un fikirlerini çok iyi bilir. İngiltere'de, güvenlik tehdidi altında yaşadığı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkanım...

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Size söz verdim.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Bu kadar nezaketsizlik olur! Yakışmıyorsunuz o Meclise! Ben bunu size söylemek istemiyorum...