Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İç Tüzük'ün 13'üncü Maddesi Uyarınca Daha Önce Yanlış Yapıldığı İddia Edilerek İtiraz Edilen Oylamayla İlgili Kararını Vermeden 684 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Görüşmelerine Devam Edilmemesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İç Tüzük'ün 13'üncü maddesi uyarınca daha önce yanlış yapıldığı iddia edilerek itiraz edilen oylamayla ilgili kararını vermeden 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmemesi gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13'üncü madde uyarınca, geçen hafta cumartesi günü yapılan oylamalarda usulsüzlük olduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi tarafından iddia edildi. Bu iddia o güne ilişkin tutanaklarla somut bir şekilde kanıtlandı ve Meclis Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak başvurduk, dün de burada yaptığımız tartışmalarda bunu gündeme getirdik. Toplantıya, görüşmelere ara verdiniz, arka tarafta sizin Başkanlığınızda toplandık. Evet, görev Sayın Meclis Başkanınındır ve ona vekâlet eden Meclis Başkanı Vekilinindir. Onun, Başkanlık Divanını süratle toplayıp bu konuda izlenecek yolu belirlemesi gerekir. Görev onun ancak bir yandan da teklife ilişkin görüşmeler devam ediyor. Oysa görüştüğümüz her yeni madde, oylamasında usulsüzlük yapıldığını iddia ettiğimiz maddelerle ilişkilidir, birçoğu onunla ilişkilidir. Ona ilişkin bir düzeltme yapmadan maddelere devam etmeyi yasama faaliyeti açısından ben yanlış buluyorum.

Sizden talebim şudur: Siz, lütfen, Sayın Meclis Başkanını, Meclis Başkanı Vekilini arayın, Meclis Başkanlık Divanının bir an önce toplanması konusundaki muhalefetin talebini kendilerine bildirin efendim. "Görev benim değildir." demekle sorun çözülmüş olmuyor.

Teşekkür ederim.